Tesouros de Galicia: Dinamización socieoeconómica do territorio

De Rizomas
rizomas@rizomas.info


Tesouros de Galicia: Dinamización socieoeconómica do territorio

www.tesourosdegalicia.com

Localización
Galicia

Descrición
Deseño de iniciativas para a dinamización social e económica do territorio baseadas en recursos parimoniáis. Faise especial énfase naquelos cuxa historia permiten o reforzamento de relacións internacionáis. Igualmente, foméntase local a participación social para fortalecer a autoestima e interiorización do patrimonio como responsabilidade de todos.
Cargando o mapa...

Ámbito territorial

Galego

Área de actuación

Patrimonio s/ definición UNESCO

Tipo de xestión/axente

ONG

Actividade principal

Articulación/Coordinación, Intercambio de produtos e servizos

Tipo de espazo/equipamento

Espazos públicos

Categorías

Dinamización do territorio

Actividades de Educación Ambiental

Plataforma educativa on line

Valoración da iniciativa

(0 votos)

Valorar iniciativa
Editar iniciativa