Grupo de Investigación SEPA-interea

De Rizomas
rizomas@rizomas.info


Grupo de Investigación SEPA-interea

https://sepa.gal/
https://www.facebook.com/sepa.interea/
Localización
Campus Vida, Xosé María Suárez Núñez, s/n, 15782 Santiago de Compostela, A Coruña

Descrición
O GI SEPA-interea pretende contribuír a situar a Pedagoxía Social e a Educación Ambiental como áreas de investigación relevantes para as Ciencias Sociais e da Educación e ademais, desenvolver unha actividade científico- académica comprometida e innovadora que dialogue con diversos axentes sociais e institucionais, propoñendo estratexias que sexan de utilidade para a sociedade, o benestar e a calidade de vida da poboación.
Cargando o mapa...

Ámbito territorial

Galego

Área de actuación

Educación

Tipo de xestión/axente

Administración Pública

Actividade principal

Divulgación, Educación Ambiental/sensibilización, Formación, Investigación, Organización de eventos

Tipo de espazo/equipamento

Centro educativo

Categorías

Decrecemento

Actividades de Educación Ambiental

Plataforma para a difusión de coñecementos entre investigadoras e investigadores de diferentes comunidades científicas. Formación de investigadoras/es e profesionais da Pedagoxía Social e da Educación Ambiental.

Valoración da iniciativa

(0 votos)

Valorar iniciativa
Editar iniciativa